DZIAŁANIA FUNDACJI

Jako Fundacja Społeczeństwo Wędkarzy Polskich NASZE WODY zostaliśmy zaproszeni przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie na spotkanie konsultacyjne, które z informacji jakie posiadamy zostało zorganizowane na prośbę Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka.

Spotkanie dotyczyło planowanej budowy stopnia wodnego w Siarzewie na rzece Wiśle, jak i tematów dotyczących zagospodarowania i ochrony wód (oddawania w dzierżawę/użytkowanie), jak również kwestii zezwoleń wodnoprawnych i co najważniejsze ochrony wód.
W konsultacjach wzięli udział Przedstawiciele PGW Wody Polskie, Regionalnego i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:
­ – Pani Anna Łukaszewska – Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Pełnomocnik Prezesa Wód Polskich ds. Budowy Stopnia Wodnego Siarzewo,
– Pan dr Krzysztof Wrzosek – Ekspert w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
– Pan Waldemar Kuta – Kierownik JRP Siarzewo,
– Pan Adam Wojtaś – Zastępca Kierownika JRP Siarzewo,
– Pan Marcin Puchała – Kierownik Wydziału Realizacji Projektów Strategicznych w KZGW w Warszawie,
– Pan Przemysław Sobiesak – Kierownik Wydziału Studiów, Analiz i Projektowania Budownictwa Wodnego
w KZGW w Warszawie,
– Pani Katarzyna Iwanowska – KZGW w Warszawie,
– Pan Lech Goleniewski – RZGW w Warszawie,
– Pan Szymon Gutowski – RZGW w Warszawie (JRP Siarzewo),
– Pani Joanna Soczewka – RZGW w Warszawie (JRP Siarzewo),
– Pan Grzegorz Woźniak – Radca prawny (RZGW w Warszawie, JRP Siarzewo)
Pan dr Grzegorz Chocian – Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, Ekspert PGW Wody
Polskie w zakresie ochrony środowiska.
Jak i przedstawiciele SWP NASZE WODY wraz ze specjalistą, Panią dr hydrobiologii Alicją Pawelec:
1) Pan Mateusz Dzierza – Prezes Fundacji Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „Nasze Wody”,
2) Pan Rafał Jabłoński – Fundacja Społeczeństwo Wędkarzy Polskich „Nasze Wody”, Portal WEDKUJE.PL,
3) Pan Łukasz Konieczny – Społeczna Straż Rybacka Powiatu Żywieckiego,
4) Pani dr Alicja Pawelec – Uniwersytet Warszawski, Fundacja „WWF Polska.
Spotkanie przebiegało spokojnie i wg dyr. projektu Siarzewo, Pana Waldemara Kuty, bardzo merytorycznie z naszej strony.
Pierwsza część spotkania dotyczyła stopnia wodnego Siarzewo – (prezentacja i omówienie spraw technicznych) Przy okazji prezentacji wspominaliśmy o naszym zaniepokojeniu związanym z budową kolejnego stopnia wodnego, biorąc pod uwagę, że obecnie istniejąca zapora na Wiśle we Włocławku przyczyniła się do wyginięcia polskiego łososia, przywracanego na chwilę obecną, jak i znacznego zmniejszenia populacji ryb, poniżej jak i powyżej Włocławka. (badania naukowe w tym opracowania potwierdzają ten fakt)
Zapewniano nas między innymi o powstaniu przy planach inwestycji tzw. koryt obejścia na stopniu wodnym Siarzewo jak i Włocławek, jedno ze wspomnianych koryt widać na załączonym zdjęciu (ma za zadanie odwzorowywać naturalny bieg rzeki i tworzyć nurt wabiący w znacznej odległości od stopni wodnych.) Przepławka dla ryb na stopniu wodnym we Włocławku niestety nie spełnia należycie swojej funkcji.
Zapewniano nas również przy okazji inwestycji o usunięciu barier migracyjnych z rzek Drwęca, Zgłowiączka, Mień o co postulowaliśmy między innymi wraz z rzeką Wierzycą (lewym dopływem rzeki Wisły).
Dr. Alicja Pawelec między innymi przy okazji omawiania likwidacji barier na dopływach Wisły przypomniała przedstawicielom Wód Polskich o ogłoszonym niedawno świetnym projekcie pt. Krajowy Program Renaturyzacji Rzek i o fakcie podciągnięcia barier poniżej Siarzewa pod ten konkretny projekt.
Kolejna część spotkania o którą wnioskowaliśmy dotyczyła ochrony wód i ich zagospodarowania w tym oddawania wód (rzek i jezior) w użytkowanie/dzierżawę między innymi PZW jak i innym użytkownikom jak również zezwoleń wodnoprawnych no pobór wód i ich odprowadzanie, wydawane między innymi właścicielom elektrowni wodnych jak i oczyszczalni ścieków.
W zakresie wyżej wspomnianych tematów wyczerpaliśmy wszystkie nasze doświadczenia i wiedzę nabytą w terenie, również na podstawie zgłaszanych nam nieprawidłowości przez naszych wolontariuszy i zatroskanych Wędkarzy z całej Polski, przekazywanych dalej do lokalnych Wód Polskich i WIOŚ.
Są to zaniedbania związane z szeregiem nieprawidłowości między innymi wśród użytkowników wód (PZW i inni) – formą prowadzenia przez nich gospodarki , formą nadzoru prowadzenia gospodarki nad użytkownikami (a raczej jej brakiem), karaniem za kłusownictwo i łamaniem zapisów ustawy, ochroną wód, jej niedofinansowaniem i wszelkimi niedoskonałościami w związku z tym, jak również zezwoleniami wodnoprawnymi i szeregami nieprawidłowości w związku z poborem wód i ich odprowadzaniem. (elektrownie wodne/oczyszczalnie ścieków)
Po omówieniu i analizie całości doszliśmy wspólnie do wniosku utworzenia stałego komitetu i współpracy jako strona społeczna z KZGW, PGW Wody Polskie jak i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uważamy, że spotkania powinny się również odbywać przy udziale Ministerstwo Infrastruktury.
Pod koniec Przewodniczący spotkania podzielił się z nami sowimi spostrzeżeniami, mówiąc że byliśmy bardzo dobrze przygotowani i jest zaskoczony poziomem wiedzy i merytoryką. Także rozstaliśmy się w przyjaznej atmosferze.
Całe spotkanie było protokołowane przez mecenasa KZGW – formalna notatka z przebiegu spotkania, była przesyłana po spotkaniu wszystkim uczestnikom. Spotkanie miało miejsce 20 maja 2021 roku. W oczekiwaniu na ostateczną wersję notatki wstrzymywaliśmy się z wysyłaniem pism do wymienionych ministerstw oraz Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej w celu utworzenia wspomnianego stałego komitetu społecznego, oraz publikacją w celu podzielenia się z Wami notatką ze spotkania potwierdzającą zdarzenie oraz jego przebieg.
Oczywiście poinformujemy Was o wysłanych pismach do wspomnianych ministerstw w tym KZGW, oraz odpowiedziach i zainteresowaniem ministerstw oraz polityków w związku ze zmianami nie cierpiącymi zwłoki.
Możliwość lobbowania interesów wędkarskich, oraz naszych polskich wód daje nam ogromną satysfakcję, zwłaszcza, że nikt dotąd nikt się tym nie zajmował. Grupy interesów na przestrzeni lat lobbowały rybactwo, zdecydowanie różniące się od naszego hobby.