DZIAŁANIA FUNDACJI

Otrzymujemy informacje w związku z tym, że „rzeka jest nie do poznania, za zaistniała sytuację odpowiadają niezsynchronizowane elektrownie wraz zaporami „żonglujące” poziomami/ wahaniami wody na rzece Sole, niejednokrotnie doprowadzając do gwałtownych zrzutów wody”

 

Sytuacja niewątpliwie wpływa negatywnie na ichtiofaunę między innymi na pstrągi potokowe w tym na gatunki chronione minóg, głowacz białopłetwy, strzebla potokowa występujące w rzece Sole: obwód rybacki SO5, poniżej elektrowni. To samo dotyczy ryb występujących w zbiornikach retencyjnych (zaporowych) utworzonych na rzece Sole.

Elektrownie poprzez swoją działalność, gwałtowny przybór i gwałtowny spadek poziomu wody, niszczą ekosystem wodny zarówno powyżej jak i poniżej. Wahania poziomu wody sięgają 2.70 m-1.90m w ciągu zaledwie kilku godzin, lub mniej. (Dokumentacja zdjęciowa)
Gwałtowny zrzut wody na rzece Sole poniżej zapory czanieckiej powoduje wypływanie narybku w tym ryb pod ochroną gatunkową na rozlewiska, po czym gwałtowny opad przyczynia się do uniemożliwienia powrotu do naturalnego koryta i ginięcie. Odcinek SO5 rzeki Soły uważany jest przez wędkarzy za (ubogi w rybostan) „bezrybny” w porównaniu do jego stanu sprzed 15 lat i więcej, zdecydowanie w dużym stopniu odpowiedzialny za ten stan jest użytkownik/dzierżawca i prowadzona przez niego gospodarka, oraz brak realnej ochrony wód na wspomnianym odcinku tego obwodu. Jednak zarządcy zapór i elektrowni wodnych w znacznym stopniu przyczyniają się do zaistniałej sytuacji, co staramy się z cała stanowczością podkreślić w celu rozwiązania problemu.
Energia jest ludziom potrzebna, jednak są pewne granice, nie może się to odbywać ze szkodą dla środowiska naturalnego, tak duże zrzuty degradują ichtiofaunę i naturalne środowisko wodne i są niezgodne między innymi z ustawą o ochronie środowiska, oraz zezwoleniami wodnoprawnymi.
W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wysłaliśmy zawiadomienie do RZGW/PGW Wody Polskie w Krakowie, Prezesa PGW Wody Polskie Pana Przemysław Daca, Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy o nieprawidłowościach w związku z funkcjonowaniem Elektrowni Wodnych i zapór Porąbka Elektrownia Wodna i Tresna, oraz zapora ziemna Czaniec.
Wszystkim osobą zaangażowanym w sprawę, dokumentującym zdarzenia serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przejrzenia wszystkich fotografii, wiele z nich daje do myślenia.
Oczywiście poinformujemy Was o dalszym biegu zdarzeń, publikując odpowiedź na zawiadomienie, do waszej wiadomości.
Jeżeli również Ciebie dotykają problemy twoich lokalnych wód, między innymi takie jak opisywane powyżej, bądź zanieczyszczenia, czy nieprawidłowości związane z prowadzeniem gospodarki, Zapraszamy do kontaktu. W mirę naszych możliwości postaramy się pomóc w rozwiązaniu problemu, ponieważ dobro naszych polskich wód to cel najwyższy.
Jeżeli chcesz nam pomóc udostępnij. Powiększająca się świadomość wędkarskiej społeczności, poza ochroną naturalnego środowiska wodnego to jeden z naszych głównych celów.
Istnieje również możliwość bezpośredniego wsparcia naszych działań pod tym linkiem: https://pomagam.pl/swpnaszewody