LUDZIE w FUNDACJI

PIOTR ŁUKASZEK

SEKRETARZ FUNDACJI

Przygodę z wędkarstwem rozpocząłem 34 lata temu, jako młody chłopak. Łowiłem wtedy ryby w stawach, jeziorach i pstrągowej rzece. Od samego początku były mi wpajane zasady etycznego łowienia i poszanowania przyrody (byłem wtedy członkiem Ligi Ochrony Przyrody)…

 

 

 Będąc aktywnym wędkarzem obserwuję niekorzystne zmiany nad naszymi wodami, którym dzięki działaniach w Fundacji, skutecznie stawiam czoła. Uważam, że bez aktywnego działania w celu poprawy stanu wód i rybostanu, za kilka lat obudzimy się w rzeczywistości zdegradowanych wód pozbawionych życia biologicznego.