O NAS

 Społeczeństwo Wędkarzy Polskich Nasze Wody to organizacja, której powstanie było swojego rodzajuodpowiedzią na nie najlepszą sytuacje polskich wędkarzy, środowiska wodnego oraz rybostanu wróżnych zakątkach naszego kraju.Grupa zapalonych wędkarzy długo przygotowywała się to rejestracji fundacji debatując nad jejgłównymi założeniami oraz metodami pracy jakie będą stosowane do osiągniecia wyznaczonychsobie celów. Szkic statutu fundacji czyli dokumentu określającego ramy …

O NAS Read More »