O NAS

 Społeczeństwo Wędkarzy Polskich Nasze Wody to organizacja, której powstanie było swojego rodzaju
odpowiedzią na nie najlepszą sytuacje polskich wędkarzy, środowiska wodnego oraz rybostanu w
różnych zakątkach naszego kraju.
Grupa zapalonych wędkarzy długo przygotowywała się to rejestracji fundacji debatując nad jej
głównymi założeniami oraz metodami pracy jakie będą stosowane do osiągniecia wyznaczonych
sobie celów. Szkic statutu fundacji czyli dokumentu określającego ramy oraz sposoby jej działania,
konsultowany był z przedstawicielami różnorodnych środowisk wędkarskich, prawniczych oraz
ekologicznych. Ostatecznie dokument zatwierdzony został przez 3 fundatorów w Maju 2019 roku i
dostępny jest tutaj.
Prezesem SWP Nasze Wody został Mateusz Dzierza, wędkarz i aktywista działający od kilku lat na
rzecz poprawy środowiska naturalnego a przede wszystkim rybostanu.
Fundacja od początku działania skoncentrowała się na ujawnianiu nieprawidłowości wśród
użytkowników rybackich oraz zarządców wód których działanie lub jego brak wpływa destrukcyjnie
na środowisko wodne a co za tym idzie na rybostan zarówno w wodach płynących jak i jeziorach.
Wędkarze bardzo szybko zauważyli, że odpowiednie rozpoznanie problemów oraz zgłaszanie ich do
odpowiednich instytucji, przynosi dużo lepsze rezultaty niż ciągłe narzekanie. Osoby działające pod
szyldem SWP Nasze Wody oferowały pomoc w dostępie do odpowiednich informacji oraz procedur,
oraz kierowały oficjalne pisma w imieniu zaniepokojonych sytuacja wędkarzy w całym kraju.
Podejmowane przez nas interwencje zaczęły przynosić mniejsze lub większe rezultaty o których
można przeczytać tutaj. Coraz więcej wędkarzy zaczęło interesować się naszymi działaniami, coraz
wieksza liczba użytkowników rybackich zaczęła być zaniepokojona w związku z publikowanymi przez
nas informacjami. Oczywiście bardzo szybko przysporzyliśmy sobie duża liczbę zarówno zwolenników
jak i przeciwników czyli tych którzy myślą, że ich zdanie i pomysły to jest jedyną słuszną drogą.
Pomimo wielu przeciwności nasza pozycja w środowisku wędkarskim zaczęła się umacniać, powoli
staliśmy się poważnym partnerem do rozmów i wspólnych działań mających wpływ na to jak
kształtowana jest polityka wędkarska w naszym kraju.
Nasze działania pokazały również jak niska jest świadomość ekologiczna wędkarzy polskich, a
zarazem zidentyfikowaliśmy najważniejsze potrzeby właścicieli kart wędkarskich , które
niezaspokajane od lat, spowodowały ogromne napięcia i niezadowolenie pomiędzy miłośnikami
wędkarstwa a organizacja zrzeszająca największą ich ilość i gospodarująca na większości wód
płynących w Polsce.
Inspiracją do naszych działań jest bogate doświadczenie wędkarskie naszych członków,
współpracowników oraz wolonotariuszy przywiezione z różnych europejskich krajów, w których
scena wędkarska wygląda zupełnie inaczej, a zdanie ogromnej ilości wędkarzy reprezentowane jest
godnie przez odpowiednie i stworzone do tego organizacje. Dzięki temu doświadczeniu wiemy, że da
się inaczej, da się lepiej i wierzymy, że odpowiednio zarządzane polskie łowiska mają szanse stać się
jednymi z najlepszych łowisk w Europie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *